Return to site

Prawomocna wygrana w I instancji - Bank Millennium zwraca składki UNWW

 

Prawomocny wyrok I instancji

Wyrokiem z dnia 26 lipca 2019 roku (I C 2017/18) Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa zasądził na rzecz naszego Klienta kwotę 9 927 zł na którą składały się 2 opłaty z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu własnego (UNWW), pobrane w 2013 i 2016 roku.

Od wyroku bank nie wniósł apelacji - po ustnym uzasadnieniu (jeszcze przed sporządzeniem pisemnego uzasadnienia) pełnomocnik banku skontaktował się z Kancelarią i poinformował, że bank nie będzie składał apelacji od wyroku i prosi o wskazanie konta do zwrotu składek oraz kosztów sądowych.

Zwrotu opłaty pobranej przez bank w 2010 roku dochodziliśmy w postępowaniu przed Arbitrem Bankowym, który orzeczeniem z dnia 7 czerwca 2018 roku w sprawie AB-210/18 nakazał bankowi zwrócić opłatę w wysokości 3 915 zł.

Klient odzyskał łącznie 13 842 zł.

Postępowanie przed Arbitrem Bankowym

Postępowanie przed Arbitrem Bankowym trwało 2 miesiące.

Wniosek o wszczęcie postępowania wnieśliśmy w dniu 10 kwietnia 2018 roku, Arbiter Bankowy wydał orzeczenie w dniu 7 czerwca 2018 roku.

Bank zwrócił środki niezwłocznie po wydaniu orzeczenia przez Arbitra.

Tytułem wyjaśnienia, w postępowaniu przed Arbitrem nie można dochodzić wszystkich opłat pobranych przez bank stąd w celu odzyskania kolejnych składek UNWW konieczne było złożenie pozwu o zapłatę przeciwko bankowi Millennium.

Pozew o zapłatę przeciwko bankowi Millennium

Pozew o zapłatę wnieśliśmy do sądu 17 kwietnia 2018 roku, w sądzie odbyły się 2 rozprawy i ostatecznie 26 lipca 2019 roku, sąd wydał wyrok uznający powództwo w całości.

Postępowanie przed sądem I instancji trwało więc 16 miesięcy.

To już kolejne postępowanie przed Arbitrem Bankowym w którym bank zwraca jedną bądź dwie opłaty, które finalizuje się w tak krótkim czasie (2 miesiące) i pierwsze w którym bank poddał się po niekorzystnym wyroku sądu I instancji.

PAMIĘTAJ!

Roszczenie o zwrot opłat z tytułu UNWW przedawnia się po okresie 10 lat od daty pobrania opłaty przez bank, tym samym obecnie, zarówno w ramach postępowania przed Arbitrem jak i sądem, dochodzić można składek pobranych po sierpniu 2009 roku.