Return to site

Prawomocny wyrok przeciwko GETIN NOBLE BANK

 

 

KANCELARIA BANKOWA

Sąd Apelacyjny w Warszawie, wyrok z dnia 30.01.2020 r., VI ACa 790/18

2,5 roku - tyle trwał proces Klientów.

Ostatecznie umowa została 'odfrankowiona', choć w tle argumentacji prawnej pozwu pojawiały się zarzuty na nieważność umowy, ale jeszcze raczkujące. Wolą Klientów, po uzyskaniu wyroku w I instancji w sierpniu 2018 roku, w którym Sąd uznał umowę za ważną ale zawierającą abuzywne klauzule przeliczeniowe, było 'odfrankowienie' umowy, co skutkowało decyzją o nieskładaniu przez nas apelacji od wyroku w związku z uznaniem przez Sąd umowy za ważną czynność prawną.

Wadą umowy, która zadecydowała o uznaniu powództwa Klientów było uznanie, że klauzule przeliczeniowe zamieszczone w umowie stanowią niedozwolone postanowienia umowne.

Wprawdzie obecnie zaczyna dominować pogląd, że abuzywność klauzul przeliczeniowych prowadzi do nieważności umowy, niemniej jednak w czerwcu 2018 roku, sąd uznał, że umowa indeksowana pozbawiona klauzul indeksacyjnych może być wykonywana jako umowa w złotych, na podstawie innych, ważnych postanowień.

Co istotne, w trakcie rozprawy apelacyjnej sędzia sprawozdawca Agata Zając, podzielając pogląd wyrażony w wyroku TSUE z dnia 3.10.2019 C-260/18 w sprawie p. Dziubak, o pozostawieniu do decyzji kredytobiorcy czy chce utrzymać umowę w mocy czy godzi się na jej nieważność, poprosiła Powódkę o zajęcie stanowiska.

Wobec przyznania przez Powódkę, że razem z Mężem akceptują skutek w postaci 'odfrankowienia' Sąd ostatecznie podtrzymał wyrok sądu I instancji, oddalił apelację banku i zasądził na rzecz Powodów koszty zastępstwa procesowego w II instancji.

Bank dokonał zwrotu kwoty zasądzonej przez sąd (nadpłaty+odsetki+koszty sądowe) w wysokości 152 926 zł w ciągu 5 dni od wskazania rachunku do zwrotu.