Return to site

Programy kredytowe – czy aby zawsze z korzyścią dla klienta?

Dotyczy programów kredytowych oferowanych przez Metrobank, Dom Bank, Noble Bank, Getin Noble Bank.

Gdy podpisujemy umowę kredytową na wiele, wiele lat, w trakcie jej obowiązywania może zaistnieć okoliczność, która spowoduje, że zmienimy jej warunki.

Katalog zmian obejmujących modyfikację umowy jest bardzo szeroki i może się w nim znaleźć wszystko to, na co zgodzą się obie strony. Możemy zmienić okres spłaty kredytu, wprowadzić karencję w spłacie kapitału, zmienić rodzaj rat, wprowadzić nowy rachunek do obsługi kredytu, zmienić termin wykorzystania transz i wiele innych. Są to jednak głównie detale techniczne dotyczące umowy kredytowej i sposobu obsługi kredytu.

Zmiany wprowadzone do umowy mogą mieć różne konsekwencje, także finansowe, związane np. z całkowitym kosztem kredytu – wydłużenie okresu kredytowania czy wprowadzenie karencji w spłacie kapitału powoduje, że zmianie ulega odsetkowy koszt kredytu.

Zwiększa się on na skutek wprowadzonych zmian, w taki sposób, że saldo kapitału kredytu od którego naliczane jest odsetkowe wynagrodzenie banku, albo przez okres karencji pozostaje nie zmienione albo w efekcie wydłużenia okresu spłaty zmniejsza się wolniej. 

 

Zgodnie z art. 110 Prawa Bankowego bank może pobierać przewidziane w umowie prowizje i opłaty z tytułu wykonywania czynności bankowych, w tym także związane ze zmianą warunków umowy i podpisaniem aneksu. Zmiany te mogą, tak jak wspomniane jest powyżej generować dodatkowy przychód odsetkowy dla banku. Rzadko zdarza się, by jakaś zmiana w umowie kredytowej nie wiązała się z dodatkowym wynagrodzeniem dla banku.

Programy kredytowe w ostatecznym rozrachunku wiązały się z nieuzasadnionymi kosztami, nieadekwatnymi do deklarowanych przez bank korzyści, niewidocznymi dla klienta, bo często kapitalizowanymi po zakończeniu programu. Ponoszenie rażąco wysokich kosztów takich programów może być sprzeczne z dobrymi obyczajami i naruszać interes ekonomiczny klienta, tym bardziej jeżeli celem wprowadzonych zmian ma być przede wszystkim poprawa wyniku finansowego banku nie zaś koniecznie zasadna modyfikacja warunków umowy klienta.

Większość znanych programów kredytowych Getin Noble Banku, nie była zmianą umowy zainicjowaną przez klientów, tylko opracowaną przez bank koncepcją, skrojoną pod intensywną akcję sprzedażową.

GetinNoble Bank (Metrobank, Noble Bank) w latach 2006-2008 parał się głównie udzielaniem kredytów hipotecznych i sprzedażą produktów inwestycyjnych. Bardzo dochodowym produktem dla banku były kredyty indeksowane do franka szwajcarskiego, których bank udzielał znacznie więcej niż inne banki na rynku. Udzielanie kredytów indeksowanych wiązało się z koniecznością zawarcia przez bank odpowiednich transakcji pochodnych, dla których rynek po upadku banku Lehman Brothers i ogólnym kryzysie finansowym pod koniec 2008 roku, dramatycznie się skurczył, a kryzys ograniczył możliwość zawierania takich transakcji przez bank. Skutkowało to wycofaniem z oferty kredytów indeksowanych do franka szwajcarskiego i zadecydowało o znaczącym spadku przychodów banku, które przynosiły kredyty indeksowane.

W 2009 roku bank nie udzielał już kredytów indeksowanych. Należało znaleźć produkt zastępczy, którego przychodowość podtrzyma dynamikę wzrostu dochodów banku. I tak pojawił się pomysł programów kredytowych. To co miało być ich treścią, było rzeczą wtórną. Najważniejsze miały być dochody z programów kredytowych. I tak też się stało.

Umarł król, indeksowany król, nastał czas jego następców – czas wszelkiej maści programów kredytowych.

 

Przy czym tak jak i do umów indeksowanych Metro / Noble Banku wkradł się błąd, tak i programy kredytowe są nim obarczone. Warto je wykorzystać wespół z innymi prokonsumenckimi argumentami, bowiem praktyka banku w tym zakresie była wyjątkowo nieetyczna.

KANCELARIA BANKOWA

Zawarłeś z bankiem aneks Max Rata, Mini%, śr. NBP, Pół w dół lub inny, który miał być ulgą w spłatach rat kredytu i zapłaciłeś wysokie prowizje lub odsetki? Napisz do nas>>

Pomożemy Ci odzyskać poniesione koszty!

Skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktowego>> lub zadzwoń do nas tel. 22 241 45 91

broken image