Return to site

Koniec Bankowego Tytułu Egzekucyjnego

W dniu 14 kwietnia 2015 roku Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art.96 ust. 1 oraz art. 97 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe są niezgodnie z Konstytucją.

Art.96.

1. Na podstawie ksiąg banków lub innych dokumentów związanych z dokonywaniem czynności bankowych banki mogą wystawiać bankowe tytuły egzekucyjne (Sygn.akt. P 45/12).

Art. 97.

1. Bankowy tytuł egzekucyjny może być podstawą egzekucji prowadzonej według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego po nadaniu mu przez sąd klauzuli wykonalności wyłącznie przeciwko osobie, która bezpośrednio z bankiem dokonywała czynności bankowej albo jest

dłużnikiem banku z tytułu zabezpieczenia wierzytelności banku wynikającej z czynności bankowej i złożyła pisemne oświadczenie o poddaniu się egzekucji oraz gdy roszczenie objęte tytułem wynika bezpośrednio z tej czynności bankowej lub jej zabezpieczenia.

Przepisy przestaną obowiązywać od dnia 1 sierpnia 2016 roku.

Bankowe Tytuły Egzekucyjne banki mogły wystawiać przeciwko dłużnikom osobistym banku (kredytobiorcom), dłużnikom rzeczowym (właścicielom nieruchomości, stanowiących zabezpieczenie kredytu), osobom przejmującym dług, małżonkom dłużników.

Dyskusja nad niekonstytucyjnością BTE toczyła się od wielu lat. Już w 2005 roku Trybunał Konstytucyjny zajmował się zgodnością z Konstytucją art. 96 ust. 1 oraz art. 97. ust 1 ustawy Prawo Bankowe. Orzekł wtedy, że nie ma niezgodności ww art. ustawy z art. 45 ust. 1 w związku z art. 76 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (sygn.akt. P 10/04). Wyrok z kwietnia 2015 dotyczy niezgodności z art. 32 ust. 1 Konstytucji.

 

http://trybunal.gov.pl/rozprawy/wyroki/art/7562-kierowanie-przez-banki-wierzytelnosci-do-postepowania-egzekucyjnego-z-pominieciem-sadowego-post/

KANCELARIA BANKOWA

Bank wypowiedział Ci umowę i zdążył wystawić bankowy tytuł egzekucyjny?

Nie wiesz jak się bronić? Napisz do nas>>

Podejmijmy skuteczną obronę!

Skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktowego>> lub zadzwoń do nas tel. 22 241 45 91

broken image