Return to site

Utrata mocy dokumentu urzędowego przez wyciągi z ksiąg banków i funduszy sekurytyzacyjnych – co to znaczy dla konsumenta

W lipcu 2011 roku Trybunał Konstytucyjny wydał dwa bardzo istotne wyroki dotyczące szczególnej mocy dowodowej dokumentów z ksiąg rachunkowych banków oraz funduszy sekurytyzacyjnych.

Wyrokiem z dnia 15 marca 2011 r. (sygn. akt P 7/09) Trybunał Konstytucyjny uznał, że art. 95 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe w zakresie w jakim nadaje moc prawną dokumentu urzędowego wyciągom z ksiąg rachunkowych banku w postępowaniu cywilnym jest niezgodny z Konstytucją. Podobny wyrok wydał Trybunał w dniu 11 lipca 2011 r. (sygn. akt P 1/10), w którym za niezgodny z Konstytucją uznał art.194 ustawy o funduszach inwestycyjnych.

Oba przepisy nadawały szczególną moc dowodową dokumentów urzędowych wyciągom z ksiąg rachunkowych banku i funduszu. Dla rozstrzygnięcia wysokości długu lub faktu jego istnienia nie były potrzebne dowody, a jedynie oświadczenia banku bądź funduszu, których ważność warunkowana była jedynie poprawnością formalną i ramami, które ustawodawca nakreślił w obu ustawach w powołanych artykułach.

 

Oba przepisy nadawały szczególną moc dowodową dokumentów urzędowych wyciągom z ksiąg rachunkowych banku i funduszu. Dla rozstrzygnięcia wysokości długu lub faktu jego istnienia nie były potrzebne dowody, a jedynie oświadczenia banku bądź funduszu, których ważność warunkowana była jedynie poprawnością formalną i ramami, które ustawodawca nakreślił w obu ustawach w powołanych artykułach.

Ustawą z dnia 19 kwietnia 2013 roku zostały zmienione art. 95 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe oraz art. 194 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Po nowelizacji wyciągi z ksiąg rachunkowych i księgi rachunkowe banku oraz funduszu są dokumentami prywatnymi w procesie cywilnym, czyli nie korzystają z domniemania prawdziwości.

Co to oznacza dla kredytobiorcy?

- wyciąg z księgi rachunkowej banku lub funduszu nie jest już dowodem na istnienie tego co w nim stwierdzone. To nie na kredytobiorcy ciąży obowiązek udowodnienia, że nie jest
winien bankowi kwoty wskazanej np. w wypowiedzeniu umowy bądź w BTE, przepis ten przenosi na bank lub fundusz ciężar dowoduwysokości dochodzonej wierzytelności, faktu jej istnienia czy wymagalności.

- zarówno w postępowaniu klauzulowym, czyli w postępowaniu w którym bank występuje o nadanie klauzuli wykonalności BTE jak i w postępowaniu nakazowym, z którego często korzystają banki i fundusze sekurytyzacyjne, mogą one przedstawić swoje wyciągi jako
dowód w sprawie, bowiem dokument prywatny też jest dowodem. W przypadku złożenia skutecznych zarzutów od nakazu będą zobowiązane do wykazania zasadności roszczenia.

Bank wypowiedział Ci umowę i zdążył wystawić bankowy tytuł egzekucyjny?

Nie wiesz jak się bronić? Napisz do nas>>

Podejmijmy skuteczną obronę!

Skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktowego>>  lub zadzwoń do nas tel. 22 241 45 91

broken image