Return to site

Różnice pomiędzy Rzecznikiem Finansowym a Arbitrem Bankowym cz. I

 

Do kogo złożyć wniosek? Kto pomoże odzyskać pieniądze? O tym piszemy w tym artykule. Opisujemy zmiany jakie wprowadziła Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym oraz różnice pomiędzy instytucjami, które teraz równolegle mogą zajmować się sporami i roszczeniami finansowymi klientów w stosunku do banków. Dzielimy się z Państwem także doświadczeniami praktycznymi wynikającymi z wcześniejszych postępowań prowadzonych przed Arbitrem. Zapraszamy do lektury!

broken image

Dzisiejszym wpisem chcielibyśmy kontynuować rozpoczętą w sekcji Darmowe Porady inicjatywę porad prawnych, którą prowadzimy w ramach cyklu „Dzień dobry. Jestem radcą prawnym, nie potrzebujesz mnie do tej reklamacji”.

Wpisem tym chcemy przybliżyć Państwu różnice pomiędzy nowo powołanym Rzecznikiem Finansowym a Arbitrem Bankowym, instytucjami do których możecie się Państwo zwracać z wnioskami w sprawach spornych dotyczących między innymi zawartych umów kredytu hipotecznego, w sytuacji nieuwzględnienia Państwa reklamacji.

Ważnym jest, że do obu instytucji klient zwraca się po uprzednim złożeniu reklamacji w banku i wyczerpaniu drogi reklamacyjnej, czyli na przykład po odmowie uznania roszczenia reklamacyjnego przez bank.

Podstawa prawna działania

Instytucja Rzecznika Finansowego została powołana do życia ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku. Ustawa weszła w życie dnia 11 października 2015 roku i od tego momentu dotychczasowy Rzecznik Ubezpieczonych pełni rolę Rzecznika Finansowego. Nowa regulacja prawna powołała więc do życia rzecznika, którego zadaniem będzie ochrona klientów nie tylko zakładów ubezpieczeniowych i banków, ale także wskazanych w ustawie innych instytucji finansowych. Rzecznika Finansowego powołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw instytucji finansowych.

Dotychczas spory pomiędzy bankami a klientami mógł rozstrzygać Arbiter Bankowy funkcjonujący w ramach Związku Banków Polskich (ZBP). Podstawą działania Arbitra Bankowego jest Regulamin Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego przyjęty uchwałą ZBP. Arbitra Bankowego powołuje na 4-letnie kadencje Rada ZBP.

Utworzenie urzędu Rzecznika Finansowego znacząco poprawia sytuację klientów banków, ze względu na większe kompetencje Rzecznika oraz przede wszystkim jego niezależność od instytucji bankowych. Nie można bowiem zapominać, że pomimo zagwarantowanej niezależności Arbitra Bankowego, jest to urząd powołany przy Związku Banków Polskich, przez Radę tej instytucji. Od stycznia 2015 roku funkcję zastępcy Arbitra Bankowego pełni wieloletni radca prawny banku, o czym pisaliśmy już we wcześniejszym wpisie z 9 marca.

Dane statystyczne i zakres merytoryczny spraw

Obie instytucje zobligowane są do składania corocznych sprawozdań ze swojej działalności. W przypadku Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego, który rozpoczął swoją działalność 1 marca 2002 roku, na podstawie dotychczas opublikowanych sprawozdań można dowiedzieć się min o rodzajach spraw, które trafiają do Arbitra Bankowego jak i statystykach orzeczeń. Na pierwsze sprawozdanie z działalności Rzecznika Finansowego musimy jeszcze poczekać.

Składane do Arbitra Bankowego wnioski dotyczą głównie rachunków bankowych, kredytów hipotecznych, obrotu płatniczego, w tym kart bankowych (rodzaje spraw trafiających do Arbitra Bankowego tutaj).

Ciekawe są statystyki orzeczeń. Zaskakuje liczba orzeczeń korzystnych dla banków. W okresie funkcjonowania arbitrażu bankowego liczba orzeczeń uwzględniających roszczenia klienta zawierała się w przedziale od 6% do 17% wszystkich wydanych przez Arbitra orzeczeń! Jeżeli uwzględnić także wnioski klienta dotyczące sporów, które zakończyły się ugodą to procent spraw zakończonych na korzyść klienta nie przekroczył nigdy 23%!

broken image

Za tak niską skutecznością złożonych wniosków mogą przemawiać ograniczenia wynikające z rozstrzygania sporów właśnie przed Arbitrem Bankowym. Arbiter jest przecież ciałem samorządu bankowego i jego skłonność do umniejszania win banku może być naturalną konsekwencją tej przynależności.

Kolejnym powodem może być słabość merytoryczna złożonych wniosków, sposób ich argumentowania oraz mniej lub bardziej właściwe wykazanie istotnych elementów spornej okoliczności. Ma to tym bardziej znaczenie jeżeli przedmiotem sporu jest zagadnienie prawne - np. abuzywność postanowienia z umowy.

Innym powodem mogą być wnioski niezasadne i takie, które nie spełniły wymogów formalnych, np. nie były poprzedzone reklamacją do banku.

W kolejnych miesiącach chcemy Państwu prezentować podstawy prawne i wzory pism dotyczące tych zagadnień i roszczeń, które mogą być przedmiotem wniosku do Rzecznika Finansowego albo Arbitra Bankowego. Jednak niezależnie od tego do kogo skierujemy wniosek ważne jest to, by poza żalem i zarzutami wskazać merytoryczne i prawne argumenty dotyczące
spornego zagadnienia.

I w tym chcemy Państwu pomóc, dlatego zainicjowaliśmy nasz nowy cykl "Dzień dobry. Jestem radcą prawnym, nie potrzebujesz mnie do tej reklamacji".

KANCELARIA BANKOWA

Masz problem z bankiem, który nie chce uznać Twojej reklamacji? Napisz do nas>>

Zajmiemy się Twoją sprawą i odzyskamy dla Ciebie pieniądze!

Podaj szczegóły swojego problemu - wypełnij ankietę!

A jeśli nie chcesz wypełniać ankiety - skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktowego >>

Zadzwoń tel. 22 241 45 91

broken image