Return to site

Definitywny koniec Bankowego Tytułu Egzekucyjnego. Co to oznacza dla kredytobiorców? cz.II

Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy Prawo Bankowe oraz zmianie niektórych innych ustaw wprowadziła szereg istotnych zmian dotyczących nie tylko BTE ale także okoliczności wypowiedzenia umowy kredytowej czy opłat sądowych.

broken image

Wniosek o restrukturyzację

Przed wypowiedzeniem umowy, na skutek niedotrzymania warunków udzielenia kredytu, w tym w przypadku opóźnień w spłacie kredytu, bądź w razie utraty zdolności kredytowej bank będzie zobligowany do poinformowania klienta o możliwości złożenia wniosku o restrukturyzację zadłużenia.
Oznacza to, że w przypadku zajścia którejś z wymienionych wyżej okoliczności bank nie może wysłać klientowi od razu wypowiedzenia umowy kredytu, tak jak czynił to dotychczas. Będzie mógł to zrobić dopiero po upływie 14 dni, w trakcie których klient będzie miał ustawową możliwość zawnioskowania o restrukturyzację swojego zadłużenia.

To będzie oznaczało obowiązek rozpatrzenia przez bank wniosku o restrukturyzację. Zgodnie z nowym przepisem bank powinien umożliwić kredytobiorcy restrukturyzację, co znaczy, że nie musi się zgodzić na zaproponowane przez kredytobiorcę zmiany. Po odrzuceniu wniosku bank będzie zobligowany do przekazania kredytobiorcy, bez zbędnej zwłoki, szczegółowych wyjaśnień w formie pisemnej o przyczynach odrzucenia wniosku.

Opłaty sądowe

Ustawa wprowadza także maksymalną wysokość opłaty stosunkowej od pozwu o roszczenia z tytułu czynności bankowych dla banków. Dotychczas było to 5% wartości sporu, nie więcej jak 100 000 zł. Obecnie jest to dalej 5% wartości sporu, jednak górny limit opłaty został wyznaczony na poziomie 1000 zł. Ma to zarówno dobre jak i złe strony. Złe, bowiem klienci chcący wystąpić z powództwem o zapłatę przeciwko bankowi będą musieli dalej kalkulować 5% żądanego pozwem roszczenia, dobre, ci którzy zostaną w tym czasie pozwani przez bank i przegrają będą zobligowani do zwrotu kosztów sądowych poniesionych przez bank do maksymalnej wysokości 1000 zł.

KANCELARIA BANKOWA

Bank wypowiedział Ci umowę i zdążył wystawić bankowy tytuł egzekucyjny?

Nie wiesz jak się bronić? Napisz do nas>>

 

Podejmijmy skuteczną obronę!

Skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktowego>>  

lub zadzwoń do nas tel. 22 241 45 91

broken image