Return to site

Definitywny koniec Bankowego Tytułu Egzekucyjnego. Co to oznacza dla kredytobiorców? cz. I

Zgodnie z wydanym w kwietniu 2015 roku wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego BTE obowiązywać miał do końca lipca 2016 roku. Jednak po ogłoszeniu wyroku ustawodawca rozpoczął prace nad zmianą ustawy Prawo Bankowe, tak by dostosować ją do wyroku TK stwierdzającego niekonstytucyjność przepisów umożliwiających bankom wystawianie bankowych tytułów egzekucyjnych (BTE).

broken image

Ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy Prawo Bankowe oraz niektórych innych ustaw wprowadzono szereg zmian, dotyczących nie tylko bankowego tytułu egzekucyjnego.

Z dniem 26 listopada 2015 roku zaczęło obowiązywać znowelizowane prawo bankowe. Banki definitywnie zostały pozbawione prawa wystawiania bankowych tytułów egzekucyjnych. Ustawą z dnia 25 września 2015 r. uchylono artykuły 96-98 ustawy Prawo Bankowe dotyczące bankowych tytułów egzekucyjnych.

Dla przypomnienia, po wypowiedzeniu umowy kredytowej banki posiadające oświadczenie o poddaniu się egzekucji dłużnika, wystawiały bankowe tytuły egzekucyjne, które aby uzyskać status tytułu wykonawczego, musiały być w sądzie opatrzone klauzulą wykonalności. Zgodnie z obowiązującymi dotychczas przepisami, BTE był zaopatrywany w klauzulę wykonalności na posiedzeniu niejawnym, w którym dłużnik nie tylko nie brał udziału, ale o którym nie był także zawiadamiany.

BTE opatrzony klauzulą wykonalności stanowił podstawę do wszczęcia egzekucji. Pierwszym momentem, w którym dłużnik dowiadywał się o egzekucji było najczęściej zawiadomienie o toczącym się przeciwko niemu postępowaniu egzekucyjnym Dłużnik podejmował więc obronę w okolicznościach prowadzonej już egzekucji, co nierzadko stanowiło dla niego istotne ograniczenie, bowiem formalnie mógł być pozbawiony dostępu do jakichkolwiek środków finansowych, potrzebnych chociażby na opłaty sądowe.

Sytuacja po dokonanej nowelizacji zmienia się na pewno dla klientów banku, którzy:

- zawarli już umowy kredytowe,

- klientów, którzy zawarte wcześniej umowy mają wypowiedziane, ale nie został do nich wystawiony BTE,

- klientów w stosunku do których został wystawiony BTE, ale bank nie złożył wniosku o nadanie klauzuli wykonalności bądź złożył ale jej nie otrzymał przed dniem wejścia w życie nowelizacji,czyli przed 26 listopada.

W stosunku do tych klientów bank nie zrobi już pożytku z BTE. Aby uzyskać tytuł wykonawczy bank musi złożyć pozew o zapłatę w postępowaniu nakazowym albo upominawczym. Różnica pomiędzy postępowaniem klauzulowym o nadanie BTE klauzuli wykonalności a pozwem o zapłatę polega na tym, że po wydaniu wyroku sąd przesyła go także dłużnikowi. Ten może się zapoznać zarówno z treścią pozwu złożonego przez bank, załącznikami do pozwu i decyzją sądu. Od tak otrzymanego wyroku przysługuje złożenie zarzutów bądź sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wyroku.

Klienci zawierający nowe umowy muszą liczyć się z tym, że bank może od nich zażądać poddania się egzekucji w akcie notarialnym podpisanym u notariusza. Niektóre banki wprowadziły już dla nowych klientów obowiązek poddania się egzekucji w formie aktu notarialnego (Getin Noble Bank, Deutsche Bank). Tego typu oświadczenie woli skutkuje tym, że bank podobnie jak w przypadku bankowego tytułu egzekucyjnego, otrzymuje tytuł wykonawczy w postępowaniu klauzulowym. Zgodnie z art. 781(1) 794 k.p.c. wniosek o nadanie klauzuli sąd rozpoznaje niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia jego złożenia.

KANCELARIA BANKOWA

Bank wypowiedział Ci umowę i zdążył wystawić bankowy tytuł egzekucyjny?

Nie wiesz jak się bronić? Napisz do nas>>

 

Podejmijmy skuteczną obronę!

Skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktowego>>  

lub zadzwoń do nas tel. 22 241 45 91

broken image