Return to site

O dotychczasowych wyrokach w sprawach kredytów 'frankowych'

Umowy kredytów 'frankowych' mają szereg wad z czego najpopularniejszą i najszerzej dotychczas dyskutowaną jest abuzywność klauzul indeksacyjnych. Sposób przeliczania kwoty udzielonego kredytu na walutę indeksacji oraz sposób ustalania wysokości rat w złotych stanowił już zarzut w powództwach o pozbawienie BTE wykonalności, powództwach o ustalenie i powództwach o zapłatę.

Na dzień dzisiejszy cały czas niewiele jest wyroków w sprawach umów 'frankowych'. Ale mając na uwadze, że wiele spraw zostało rozpoczętych na początku roku i rozpoczyna się obecnie będą się pojawiały sukcesywnie nowe wyroki, które będą rzucały nowe światło na dotychczas obrane strategie i koncepcje pozwów.

W następnych wpisach zamieścimy katalog zarzutów, które wg nas można i należy postawić umowom 'frankowym'.

 

Poniżej dotychczasowe rozstrzygnięcia i sprawy dotyczące umów 'frankowych'

  • Sprawa szczecińska

Sprawa dotyczy klientki mBanku, która po wypowiedzeniu umowy przez bank i skierowaniu sprawy do egzekucji, wniosła powództwo o pozbawienie wykonalności bankowego tytułu egzekucyjnego. W tej sprawie sądy zarówno okręgowy jak i apelacyjny zgodnie uznały, że kwota wykazana w BTE nie wynika z umowy (została przeliczona po kursach indeksacji, nie wynikających z treści zawartego z klientem kontraktu).

Był to pierwszy znany wyrok w sprawie indywidualnej, w którym sądy potwierdziły abuzywność klauzul indeksacyjnych oraz oceniły skutki uznania niedozwolonego charakteru takich postanowień.

Jako, że było to powództwo przeciwegzekucyjne należy pamiętać, że ma ono za cel tylko jedno - obalenie tytułu wykonawczego. W wyroku tym sądy nie odniosły się zatem do tego ile winno wynosić roszczenie banku i jak należy prawidłowo je wyliczyć.

(sygn.akt I C 554/14, I Aca 16/15)

broken image
  • Pozew zbiorowy przeciwko Millennium, Kancelaria Drzewiecki, Tomaszek i
    Wspólnicy Sp.k

Pozew został odrzucony przez sąd I instancji w maju 2015 roku. Postanowieniem z dnia 21 września 2015 roku Sąd Apelacyjny dopuścił pozew do rozpoznania w postępowaniu grupowym.

  • Pozew zbiorowy przeciwko Getin Noble Bank, Kancelaria Law24

Pozew został odrzucony przez sąd I instancji w marcu 2015 roku. Postanowieniem z dnia 7 września 2015 roku, Sąd Apelacyjny postanowił uchylić postanowienie o odrzuceniu pozwu. Oznacza to, że Sąd Okręgowy musi ponownie rozpatrzyć sprawę.

Informacja ze strony Kancelarii reprezentującej Klientów

http://law24pl.blogspot.com/2015_10_01_archive.html

  • Pozew indywidualny przeciwko Getin Noble Bank, XXV C 1621/14, wyrok z dnia
    29.09.2015

Klient przegrał w pierwszej instancji. Zarzuty pozwu dotyczyły przede wszystkim abuzywności klauzul indeksacyjnych. Ze względu na uznanie klienta za przedsiębiorcę, sąd orzekł, że nie można stosować do niego przepisów o ochronie konsumenta, w tym art. 3851 k.c.

Informacja o pozwie ze strony pełnomocnika Klienta

http://law24pl.blogspot.com/2015_09_01_archive.html

Chcesz zakwestionować 'walutowość' swojego kredytu? Napisz do nas>>

Skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktowego>>
lub zadzwoń do nas - tel. 22 241 45 91

broken image