Return to site

Spłaciłeś wcześniej kredyt konsumencki? Należy Ci się zwrot części kosztów!

Rzecznik Finansowy oraz Prezes UOKiK jednoznacznie wypowiedzieli się w kwestii zwrotu części kosztów poniesionych przez kredytobiorcę w związku z wcześniejszą spłatą kredytu konsumenckiego. Koszty takie jak prowizja przygotowawcza, składki ubezpieczeniowe i inne opłaty administracyjne winny być naliczane proporcjonalnie do okresu faktycznej spłaty kredytu.

KREDYT KONSUMENCKI - to kredyt odnawialny, gotówkowy, hipoteczny, pożyczka, którego wysokość nie przekracza kwoty 255 550 zł lub równowartości tej kwoty w walucie obcej.

Dla zainteresowanych pełne stanowisko obu urzędów.

broken image

KANCELARIA BANKOWA

broken image