Return to site

Będzie taniej, drożej – kto zyska na kolejnej zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach bankowych?

 

Czy kolejna zmiana w kosztach sądowych ułatwi klientom bankowym dochodzenie roszczeń? Kto zapłaci więcej i kiedy? Po raz kolejny zmienia się wysokość opłat sądowych od wniesionych pozwów o zapłatę z tytułu czynności bankowych. O tym kto na tym skorzysta i czy jest to w interesie kredytobiorców w dzisiejszym wpisie na naszym blogu. Zapraszamy.

Jeszcze w zeszłym roku klienci banków chcący na drodze sądowej dochodzić zwrotu odsetek, opłat, prowizji związanych z umowami kredytowymi musieli opłacić pozew uiszczając opłatę sądową w wysokości 5% wartości przedmiotu sporu.

Dla wielu z nich, szczególnie przy wysokich roszczeniach były to kwoty, które stanowiły przeszkodę w wystąpieniu na drogę sądową. Opłata sądowa od pozwu to nie jedyny koszt związany z wystąpieniem na drogę sądową. Złożenie powództwa w sądzie wiąże się z wynagrodzeniem, które pobiera profesjonalny pełnomocnik, za opracowanie argumentacji prawnej, przygotowanie pozwu i reprezentowanie klienta w sądzie.

Ustawa o kosztach sądowych zmieniła się wraz z nowelizacją prawa bankowego, o której pisaliśmy tutaj >> (Definitywny koniec bankowego tytułu egzekucyjnego) 26 listopada 2015 roku wraz z nowelizacją ustawy prawo bankowe znowelizowano przepisy dotyczące kosztów sądowych ustalając maksymalny poziom opłaty sądowej na 1000 zł z tytułu roszczeń wynikających z czynności bankowych. Jednak zmiana ta dotyczyła banków.

Zatem jak było do 26 listopada 2015 roku?

Klient chcący odzyskać od banku, pobrane wg niego nienależnie prowizje i odsetki w wysokości np. 100 000 zł, musiał zapłacić 5% liczone od tej kwoty, czyli 5 000 zł. Klient wygrywając sprawę dostawał zwrot opłaty sądowej, którą jako przegrany refinansował mu bank. W przypadku przegranej, klient tracił całą opłatę sądową – 5 000 zł.

Bank wypowiadający umowę musi ponieść koszt opłaty sądowej w wysokości 5% wartości całej wierzytelności, której dochodzi, czyli jeżeli żąda od klienta zwrotu 535.500 zł, czyli kwoty kredytu wraz z naliczonymi do czasu wniesienia pozwu odsetkami i innymi kosztami, wnosi opłatę w wysokości 5% tej kwoty. W przypadku oddalenia powództwa przez sąd, opłata ta była zasądzana na rzecz pozwanego klienta.

broken image

Jak będzie po 15 kwietnia 2016 roku?

broken image

Nowelizacja ustawy o kosztach sądowych, która wchodzi w życie 15 kwietnia 2016 roku, będzie bardziej bolesna dla tych, którzy staną w szranki sądowe z bankiem nie z własnej inicjatywy, tylko jako pozwani – zaproszeni do sprawy sądowej przez bank poprzez złożenie powództwa o zapłatę. Dotyczyć to będzie głównie klientów z wypowiedzianymi umowami kredytowymi. Oni w razie przegranej będą zobowiązani do zwrotu bankowi, poza oczywiście samą wierzytelnością, kosztami zastępstwa procesowego, opłaty sądowej, w naszym przykładzie kwoty 26 775 zł.

Należałoby jeszcze podkreślić, że obniżona opłata sądowa dla konsumentów dotyczy tylko i wyłącznie roszczeń z tytułu czynności bankowych.

Czynności bankowe zostały opisane w art. 5 ustawy prawo bankowe i są to min:

1) przyjmowanie wkładów pieniężnych (umowy lokat bankowych)

2) prowadzenie rachunków bankowych (umowy ROR i innych rachunków bankowych)

3) udzielanie kredytów (umowy kredytowe hipoteczne, gotówkowe)

4) udzielanie pożyczek (umowy pożyczki)

5) przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych (dyspozycje przelewu),

6) wydawanie kart płatniczych i operacje tymi kartami.

Obniżona opłata nie będzie miała zastosowania do spraw w których to klient jest stroną pozwaną, czyli na przykład wtedy klient banku pozwany o zapłatę składać będzie zarzuty od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym (dotyczy sytuacji w której jednym z zabezpieczeń kredytu ustanowionych przez bank jest weksel) albo w przypadku wnoszenia powództw przeciwegzekucyjnych (w sytuacji wypowiedzenia umowy kredytowej).

Ustawa o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. poz. 421), opublikowana została w Dzienniku Ustaw z 31 marca 2016 r.
Obniżona opłata sądowa, która w odniesieniu do spraw sądowych o roszczenia wynikające z czynności bankowych,  wynosi 5% wartości przedmiotu sporu lub zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 1 tys. zł, będzie obowiązywała wyłącznie konsumentów oraz osoby fizyczne prowadzące gospodarstwa rodzinne.

KANCELARIA BANKOWA

Chcesz wystąpić na drogę sądową z powództwem o zapłatę przeciwko bankowi? Napisz do nas >>

Nie wiesz czy Twoja umowa zawiera potencjalne roszczenia o nienależne odsetki, opłaty, prowizje? Skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktowego >> lub zadzwoń 22 241 45 91

broken image