Return to site

Aneksy Getin Noble Bank – jak udając instytucję zaufania publicznego zarobić na klientach

Skontaktuj się z Kancelarią za pomocą formularza kontaktowego >>
lub zadzwoń do nas tel. 22 241 45 91

Rozwiązania szyte na miarę, programy dla wymagających klientów czy rzekoma ulga w spłacie rat kredytowych, a wszystko to w ofercie ograniczonej w czasie. Aneks Max Rata, Mini% czy Mini Max nie były dla klientów, były dla banku. Aneks umożliwiający spłatę po kursie średnim NBP nie miał na celu obniżenia rat klientów i rezygnacji ze spreadu Pod welurowym płaszczem instytucji zaufania publicznego Getin Noble Bank handlował aneksami, które pomogły …. w osiągnięciu oszałamiającego wyniku finansowego przez bank. Kto się czuje oszukany, niech czyta! Zapraszamy serdecznie.

Umowa kredytowa podpisana, kredyt wypłacony, mieszkanie kupione. Jest dobrze. Dla niektórych jest bardzo dobrze. Listem poleconym bądź zwykłym przychodzi na adres korespondencyjny harmonogram spłat. Kredyt jest spłacany, nie ma opóźnień. Jest w miarę pewna praca, albo przynajmniej poczucie że ze znalezieniem nowej nie powinno być bardzo źle. Czy błogi bądź nawet tylko zrównoważony stan może trwać?

Wg banku nie. Klienta trzeba przestraszyć.

Jeżeli kredyt jest spłacany regularnie nie można straszyć klienta monitami, kosztami, wypowiedzeniem umowy. Zresztą to nie jest szczególnie dochodowe. Można go straszyć wzrostem kursu waluty albo wzrostem stopy procentowej. Stopą procentową można straszyć zarówno klientów, którzy wzięli kredyt indeksowany do waluty obcej (frankowiczów) jak i tych którzy wzięli kredyt w złotych.

Oczywiście nie ma znaczenia, że ówczesna trwoga banku nijak się miała do ostrzeżeń zawartych w oświadczeniach o ryzyku kursowym czy ryzyku stopy procentowej podpisywanych przez klientów na etapie zawierania umowy kredytowej. Tam należało ostrzegać o wzroście do 20% - zgodnie z zaleceniem Komisji Nadzoru Finansowego zawartym w Rekomendacji S dotyczącej dobrych praktyk w zakresie ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie.

Niestety z tego ostrzeżenia bank nie mógł czerpać zysku, ale za to mógł dołączyć do umowy kredytu, zamiast prowizji za jego przyznanie, ubezpieczenia – na przykład ubezpieczenia od wzrostu stopy procentowej. Najlepiej gdy zdarzenie objęte ubezpieczeniem jest zdarzeniem wprost odwrotnym do spodziewanego.

Tak więc po udzieleniu kredytu na początku 2009 roku bank zaczął straszyć klientów wzrostem kursu waluty. Wtedy na odwet klientom miały przyjść aneksy MAX RATA. Aneks MAX RATA to program kredytowy, który odraczał część raty na okres 2 lat, po którym to kurs miał wrócić do starych poziomów, a klienci mieli być bogatsi nie tylko o nowe życiowe doświadczenia ale także o zaoszczędzone i zainwestowane w międzyczasie

kwoty stanowiące różnice w ratach. Klienci się nie wzbogacili tylko zubożeli, a po zakończeniu programu okazało się, że saldo kredytu i wysokość rat wzrosła w sposób dla nich zupełnie nieoczekiwany. Aneksy MAX RATA skrywają swoje tajemnice, które po ujrzeniu światła dziennego w sposób nie budzący wątpliwości pokazują co było intencją banku.

Aneks MINI % (MINI Procent)

Aneks MINI %(MINI%II) do umów kredytowych zawartych z Getin Noble Bankiem, to kolejne rozwiązanie, które miało klientom obniżyć wysokość rat kredytowych. Było oferowane przede wszystkim klientom posiadającym umowy kredytowe w złotych. Bank nie zaproponował prowizji za zastosowanie karencji i zmianę warunków umowy, ale na czas trwania aneksu podwyższył oprocentowanie. Początkowa ulga skutkowała po zakończeniu programu znaczącym wzrostem obciążeń kredytowych. Do salda kredytu zostały dodane nie tylko odroczony kapitał i odsetki wg pierwotnego oprocentowania umowy kredytowej, ale także dodatkowe odsetki które bank naliczał w trakcie trwania aneksu MINI%. Wzrost raty był nieproporcjonalnie wysoki w stosunku do wcześniejszych rat. Program MINI% z założenia, nie miał na celu wzrostu miesięcznych rat kredytu. Gdyby klienci mogli zapoznać się z podstawowymi konsekwencjami dla wysokości rat kredytowych, kalkulacjami, które uwzględniałyby saldo dopłat i ich wpływ na poziom raty, najprawdopodobniej mieliby poważne obiekcje przed zawarciem aneksu MINI %. Ale przecież klient ma się bać nie kosztów aneksu, ale sytuacji która może nastąpić, jeżeli jego postanowień nie wprowadzi się w życie. Dlatego o aneksie MINI% mówiono w samych superlatywach.

Aneks ŚREDNI NBP

W 2009 roku Getin Noble Bank wprowadził do sprzedaży aneksy kredytowe mające umożliwiać klientom banku spłatę rat kredytowych po kursie średnim NBP, czyli bez bankowej marży – spreadu. Wydawało się to być dużą korzyścią ponieważ zarówno Getin Bank (Dombank) jak i Noble Bank (Metrobank) słynęło z wysokich spreadów, zarówno przy wypłacie kredytu jak przy spłacie rat kredytowych. Oszczędność na racie mogła sięgać kilku procent. Zmiany te wydawać się mogły klientom rewolucyjne, jednak zapewne bardzo niewielu z nich wiedziało, że o likwidacji bankowych kursów kupna-sprzedaży mówiło się w rządowych kuluarach, gdzie planowano wprowadzenie obowiązku rozliczania kredytów indeksowanych i denominowanych …właśnie po kursie średnim NBP. Tak więc, w tamtym czasie istniało realne ryzyko, że banki zostaną zmuszone do rezygnacji ze spreadów walutowych. Proponując aneks umożliwiający spłatę po kursie średnim NBP Getin Noble Bank zarobił na zmianie sposobu spłaty, choć nie był to główny zarobek banku na aneksach 'Średni NBP'.

Jednak najistotniejszą zmianą, którą wprowadziły aneksy 'Średni NBP' oferowane przez Noble Bank, była zmiana rodzaju kredytu z indeksowanego do waluty na kredyt walutowy. Z tą zmianą wiązała się także zmiana zabezpieczeń i odpowiedzialności kredytobiorcy. Wysokość hipoteki i sumy wekslowej jako wyrażonych w walucie obcej została uzależniona od kursu waluty, co w porównaniu z wysokością dotychczasowych zabezpieczeń z oczywistych względów było nawet kilkukrotnie wyższe.

Kolejne aneksy były modyfikacją wcześniejszych, zmieniały się też nazwy. Modyfikacją aneksu MINI% był aneks PÓŁ w DÓŁ (Rata o PÓŁ w DÓŁ II). Treść i postanowienia aneksów mogły się także różnić w zależności od tego czy były oferowane w placówkach Noble Banku lub Getin Banku. Idea pozostała jednak niezmienna, pod przykrywką udogodnień dla klienta sprzedawano rozwiązania, których jedynym celem była realizacja określonych dla banku zysków.

Straszenie trwało do 2012 roku, kiedy to bank zaproponował aneks dotyczący stawki LIBOR – 'Aneks w zakresie zabezpieczenia maksymalnego poziomu stawki referencyjnej '. Miał on zabezpieczać klienta przed wzrostem stawki LIBOR, przy czym od 2009 roku stawka ta maleje, a od stycznia 2015 roku ma wartość ujemną.

Dzisiaj już raczej nie ma wątpliwości, że to nie brak wiedzy i umiejętności prognozowania był przyczyną niepowodzeń aneksów podpisanych przez klientów Getin Noble Banku. Był to z góry zamierzony cel biznesowy.

O aneksach Getin Noble Bank piszemy także tutaj.

KANCELARIA BANKOWA

Zawarłeś z bankiem aneks Max Rata, Mini%, średni NBP, Pół w dół lub inny, który miał być ulgą w spłatach rat kredytu i zapłaciłeś wysokie prowizje lub odsetki? Napisz do nas>>

Wiemy jak odzyskać poniesione koszty!

Skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktowego>>
zadzwoń do nas tel. 22 241 45 91

lub napisz biuro@kancelariabankowa.pl

broken image
broken image