Return to site

ISTOTNY POGLĄD W SPRAWIE. Czyli jak Rzecznik Finansowy może pomóc kredytobiorcy procesującemu się z bankiem.

Rzecznik Finansowy a od 17 kwietnia także Prezes UOKiK na wniosek konsumenta będącego w sporze sądowym z bankiem, mogą przedstawić tzw. ISTOTNY POGLĄD w sprawie.

Co to jest istotny pogląd?

ISTOTNY POGLĄD to ocena urzędu stanowiąca pomoc dla sądu w rozpoznaniu sprawy, która zawiera szereg argumentów i poglądów często niedostępnych dla konsumenta. Zarówno UOKIK jak Rzecznik posiadają bowiem specjalistyczną wiedzę z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów i rynku finansowego.

Rzecznik Finansowy ISTOTNY POGLĄD w sprawie wydaje na wniosek konsumenta (lub na wniosek sądu), i nie jest przy tym związany istnieniem interesu publicznego, czyli może dotyczyć on każdej sprawy, także takiej która dotyczy indywidualnych okoliczności związanych z roszczeniem. Prezes UOKIK może przedstawić istotny pogląd w sprawie jeśli przemawia za tym interes publiczny, czyli gdy naruszone mogą być zbiorowe interesy konsumentów.

Sąd i istotny pogląd

Sąd nie jest związany ISTOTNYM POGLĄDEM Rzecznika ani Prezesa UOKIKu, jednak może on stanowić nieocenioną pomoc, mając na uwadze autorytet i wiedzę obu urzędów. Szczególnie Rzecznik Finansowy stanowczo i zdeterminowanie walczy o sprawy kredytobiorców i frankowiczów.

Zgodnie z raportem Rzecznika Finansowego za 2015 rok, dotychczasowe sprawy sądowe w których zostały przedstawione ISTOTNE POGLĄDY, aż w 80% zakończyły się pomyślnie dla konsumentów. Wprawdzie dotyczyły one spraw związanych z ubezpieczeniami, jako że Rzecznik Finansowy do listopada 2015 roku, zgodnie z ówczesnymi kompetencjami zajmował tylko rynkiem ubezpieczeniowym, jednak pokazują one proporcje w jakich ocena sądu okazała się być zbieżna z oceną Rzecznika.

W tym roku Rzecznik Finansowy przedstawił min ISTOTNY POGLĄD w sprawie dotyczącej klauzul indeksacyjnych a teraz także w sprawie stosowania przez bank klauzuli umożliwiającej dowolne ustalanie wysokości oprocentowania kredytu.

O nowej ustawie i o kompetencjach Rzecznika Finansowego a także o porównaniu urzędu Rzecznika Finansowego z urzędem Arbitra bankowego piszemy na naszym blogu tutaj>>

Naszych Klientów zachęcamy do składania wniosków do Rzecznika Finansowego o przedstawienie ISTOTNEGO POGLĄDU. W ramach prowadzonych przez nas spraw sporządzamy wnioski o wydanie ISTOTNEGO POGLĄDU na potrzeby toczących się spraw sądowych.

Podstawa prawna ISTOTNEGO POGLĄDU

Rzecznik Finansowy – art. 28 ustawy o Rzeczniku Finansowym w zw. z art. 63 kpc (ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r., Dz.U. 2015 poz. 1348)

Prezes UOKiK – art. 31d ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (ustawa z dnia 16 lutego 2007 r., Dz.U. 2007 Nr 50 poz. 331)

Istotny pogląd - przykład

ISTOTNY POGLĄD w sprawie starego portfela mBank (oprocentowanie ustalane decyzją zarządu)

broken image