Return to site

Upadłość konsumencka – czy warto ją ogłaszać?

 

Jesteś kredytobiorcą frankowym i myślisz o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej? Zastanów się dwa razy, bo będzie to od Ciebie wymagać jeszcze większego zaangażowania niż może Ci się początkowo wydawać…

Z prawie miliona frankowiczów kilka, może nawet kilkanaście procent nie daje rady z terminową spłatą kredytu i zaprzestaje jego spłaty. Duża część kredytobiorców frankowych spłaca kredyt, ale ponosi koszty ponad możliwości swojego budżetu. Spłata ratą równą powoduje, że pomimo spłaty kredytu przez kilka lat, miesięczne obciążenie nie maleje znacząco. O ile bowiem rata maleje wraz ze spadkiem indeksu LIBOR, to z nawiązką wyrównuje ten spadek wzrost kursu franka szwajcarskiego. Czekanie na działania polityków rozciąga się w czasie i nie jest wykluczone, że niewiele z tego wyjdzie. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej, opcja, której wielu dotąd nie brało pod uwagę, okazuje się być w ostatnim czasie rozwiązaniem z którego coraz częściej korzystają kredytobiorcy frankowi. Do sądów trafia coraz więcej wniosków o ogłoszenie upadłości klientów którzy zaciągnęli kredyty powiązane z kursem franka szwajcarskiego.

Dzięki zliberalizowanemu prawu w ostatnich dwóch latach ogłoszenie upadłości sprawia wrażenie racjonalnego rozwiązania. Na pierwszy rzut oka wydaje się ono szybszym, łatwiejszym wyjściem niż długie procesy sądowe z bankiem. Ogłaszając upadłość można spłacić cześć swoich długów – wiąże się to ze sprzedażą przez syndyka majątku dłużnika, część rozłożyć na raty a część postanowieniem sądu umorzyć. Jednak nieumorzoną część długu trzeba będzie spłacić wg przygotowanego przez sąd planu spłat, dostosowanego do możliwości finansowych dłużnika. Nic więc dziwnego, że niejeden frankowicz chce zdecydować się na ten krok. Czy oby na pewno wydaje się on słuszny?

Jak powszechnie wiadomo, bank, wypowiadając umowę kredytu w obcej walucie, przelicza go po obecnym kursie. Jest już szereg wyroków wskazujących na to, że brak jest podstaw do przeliczania przez banki zobowiązań kredytobiorców po kursach z tabeli kursowej banku, dowolnie ustalonych przez bank.

Niestety w ramach postępowania upadłościowego nie istnieją żadne podstawy do uwzględniania zarzutów dotyczących zawartych umów kredytowych, w tym bezskuteczności klauzul przeliczeniowych, niedozwolonego charakteru postanowień dotyczących ubezpieczeń, np. ubezpieczenia niskiego wkładu własnego czy zarzutu nieważności umowy. Aby uniknąć przeliczenia wierzytelności po obecnym niekorzystnym kursie lub pomniejszyć wierzytelność wobec banku o świadczenia bankowi nienależne, należałoby najpierw uzyskać przychylny dla siebie wyrok w sprawie o zapłatę. Tak, frankowicz, który chce sprawiedliwego przelicznika, nie uniknie procesu z bankiem.

A jest o co walczyć, bo wyroki sądów pokazują, że np. odwalutowanie kredytu to korzyści rzędu nawet połowy obecnego zadłużenia liczonego z uwzględnieniem aktualnego kursu CHF. Jeśli się uda, dopiero na koniec należy złożyć wniosek o upadłość, choć wtedy trzeba będzie zadać sobie pytanie, czy w takiej sytuacji będzie on w ogóle potrzebny. W istotnej przypadków może być tak, że takiej potrzeby nie będzie. Problem frankowicza to problem wysokiej raty i wysokiego salda zadłużenia, którego nie można uregulować nawet po sprzedaży mieszkania, jeżeli kredyt zaciągany był na 100% wartości, a przez ostatnie lata jego spłata regulowana była tylko ratą kredytową, bez częściowej nadpłaty kredytu.

Eksperci uważają, że nie zawsze opłacalne będzie ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Ogłoszenie jej, jak widać, nie okazuje się wcale drogą na skróty… Aby mieć pewność, że zgłoszona, w ramach procesu upadłościowego wierzytelność hipoteczna, będzie pomniejszona o świadczone na rzecz banku nadpłaty z tytułu indeksacji, także w kapitale kredytu i inne świadczenia nienależne, najpierw należy i tak zadbać o uzyskanie korzystnego dla siebie wyroku w procesie cywilnym o zapłatę.

biuro@kancelariabankowa.pl

tel. (22) 241 45 91

ul. Dobra 11 lok. 6, 00-384 Warszawa

Masz umowę kredytową indeksowaną, waloryzowaną lub denominowaną w walucie obcej? Napisz do nas >>

Zajmujemy się roszczeniami z umów kredytowych.

A jeżeli bank wypowiedział Ci już umowę skontaktuj się z nami >>. Podejmiemy skuteczną obronę!

Skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktowego >> lub zadzwoń do nas 22 241 45 91